skip to Main Content

Độ dày của mặt bàn gỗ

Mặt bàn gỗ thường được cung cấp với độ dày liên quan đến độ dày tiêu chuẩn của ván gỗ hoặc vật liệu tấm.

Mặt bàn bằng gỗ đặc ‘tiêu chuẩn’ thường có độ dày 25, 32 hoặc 45mm, ngoại trừ mặt bàn bằng gỗ sồi ( Character Oak), không được cung cấp loại 25mm do tính chất kém ổn định của gỗ.

Mặt bàn gỗ veneer thường dựa trên tấm cốt lõi của MDF, ván ép hoặc ván dăm, và có các độ dày 18, 25, 30 và 38mm.

Các độ dày gỗ khác nhau này được tóm tắt trong infographic dưới đây:

Độ dày mặt bàn gỗ

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *